munkavédelem

MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÁS

Munkavédelmi tanácsadás online is! Kockázatértékelés, dokumentációk készítése. Munkahelyi baleset teljeskörű ügyintézése. Munka- és tűzvédelmi tevékenység az Ön cégére szabva. Kérjen szakembert most!

MIRE KELL ODAFIGYELNI?

 Kockázatértékelés

Önnek a munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen (tevékenységtől függetlenül) kötelező elvégeztetnie, mert

 “Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat…
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül”

A  kockázatértékelés elmulasztása esetén a felügyelet munkavédelmi bírságot (50.000-10.000.000 Ft) róhat ki – veszélyességi osztálytól függően.

4. Egyéni védőeszköz juttatás

Ha egyéni védőeszközöket használnak (itt a legegyszerűbb dolgokra is gondolni kell, pl. gumkesztyűt kell használnia annak a kollégának, aki a vizes/takarítószeres helyiségek takarítását végzi), Önnek ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetnie:

“Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.
E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül”

Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása

 

I. veszélyességi osztály

II. veszélyességi osztály

III. veszélyességi osztály

1-9 fő

 1 fő 2 óra/hét, 

1 fő 1 óra/hét, 

1 fő 1 óra/hét, 

10-49 fő

 1 fő 2 óra/nap, 

1 fő 1 óra/nap, 

1 fő 1 óra/nap, 

50-500 fő

 1 fő 4 óra/nap,

1 fő 2 óra/nap, 

1 fő 1 óra/nap,  mv. végzettség

A dolgozók oktatása

A munkavédelmi oktatást az új veszélyforrás miatt meg kell ismételni.

“Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”

KOMPLEX MUNKAVÉDELEM
 

MIT TARTALMAZ AZ EGYSZERI KOMPLEX MUNKAVÉDELEM?

 

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági törvények, rendeletek és előírások összességét jelenti. Célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket. Egyszeri komplex munkavédelmi szolgáltatásunk pontosan ezt biztosítja ügyfeleink számára. Ez a szolgáltatásunk főleg a kisebb cégeknek szól. A mikrovállalkozások és a kisvállalkozások számára ugyanis a munkavédelmi törvény (Mvt.) alapján elégséges egy egyszeri, de komplex munkavédelmi szolgáltatás.

  • szabályzatok, utasítások elkészítése, aktualizálása, frissítése
  • kockázatértékelések (munkabiztonsági, kémiai, biológiai, pszichoszociális, optikai)
  • munkavédelmi oktatás megtartása
  • munkaterületek munkavédelmi bejárása, biztonsági állapot felmérése
  • munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása a munkavédelmi hatóság és a társadalombiztosítási kifizetőhely felé
  • munkakörnyezeti mérések elvégzése
Választható opcionális szolgáltatás: megrendelő dokumentációinak nyomon követése, szükség szerinti frissítése, munkavédelmi és tűzvédelmi szaktanácsadás éves kedvezményes szolgáltatási díj ellenében.

KERESSEN MINKET, VAGY KÉRJEN AJÁNLATOT !

MUNKAVÉDELMI FELÜGYELET: http://www.ommf.gov.hu

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: net.jogtar.hu/jogszabaly mvt.

Kérjük, ellenőrizze le email címét.
Kérjük, pár sorban írja le milyen gépeket használnak. Pl: Kozmetikai gépek, Fodrászathoz szükséges gépek, Gyárban csiszológép, fúró stb...
Kérjük, pár sorban írja le milyen Vegyszerekkel dolgoznak milyen Tisztítószereket használnak. pl: ragasztók, festékek, fertőtlenítők stb...
Kérjük írja le a munkafolyamatokat pár lépésben.
Kérjük, röviden írja le pár lépésben a veszélyes munkafolyamatokat.
Hány m magasban végzik tevékenységüket, kötéltechnika, állványon, létrán végzik?
Van e veszélyes hulladék? Ipari hulladék? Kommunális hulladék?
Mérete, Kézmosás biztosítása, Kézmosószer, Kézszárító, Általános rendje tisztitáshoz.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Környezet: Szellőzés, Fűtés, Anyagok raktározása, Munkaterület általános rendje, Megfelelően felszerelt elsősegély helye.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Ivóvíz, Ipari víz, Védőital biztosítása.