• +36706083419
  • info@kiajanlas.hu
  • Budapest, Pest megye

A MUNKÁLTATÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN, Munkavédelmi törvény (Mvt. 57. §-ához) A 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni.

Az Mvt. 64. § (1) és(4) bekezdés: A munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni. Munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez * 

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei

1. *  A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR ’08 alapján.

Ágazati számjelGazdasági tevékenység megnevezése 
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 
02Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
 
05Szénbányászat 
06Kőolaj-, földgázkitermelés 
07Fémtartalmú érc bányászata 
08Egyéb bányászat 
09Bányászati szolgáltatás 
10.1Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 
10.2Halfeldolgozás, -tartósítás 
16Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
Kivéve:
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 
17Papír, papírtermék gyártása 
19Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 
20Vegyi anyag, termék gyártása 
21Gyógyszergyártás 
22Gumi-, műanyag termék gyártása 
23Nem fém ásványi termék gyártása 
24Fémalapanyag gyártása 
25.2Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása 
25.3Gőzkazán gyártása 
25.4Fegyver-, lőszergyártás 
25.5Fémalakítás, porkohászat 
28Gép, gépi berendezés gyártása
Kivéve:
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 
30.11Hajógyártás 
30.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 
31Bútorgyártás 
35Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 
37Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38Hulladékgazdálkodás 
39Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.2Lakó- és nem lakóépület építése 
42Egyéb építmény építése 
43Speciális szaképítés 
49Szárazföldi, csővezetékes szállítás 
50Vízi szállítás 
51Légi szállítás 
52Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység 
72.1Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 
01Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 
02.3Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
03Halászat, halgazdálkodás 
10Élelmiszergyártás
Kivéve:
10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás
 
11Italgyártás 
12Dohánytermék gyártása 
13Textília gyártása 
14Ruházati termék gyártása 
15Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 
16.29Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
18Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 
25Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver-, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
 
26Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 
27Villamos berendezés gyártása 
28.23Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 
29Közúti jármű gyártása 
30Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása
 
32Egyéb feldolgozóipari tevékenység 
33Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 
36Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
41.10Épületépítési projekt szervezése 
45.2Gépjárműjavítás, karbantartás 
45.4Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 
59Film, -videógyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás 
61Távközlés 
71.2Műszaki vizsgálat, elemzés 
75Állat-egészségügyi ellátás 
80Biztonsági, nyomozói tevékenység 
81Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
85.32Szakmai középfokú oktatás 
85.41Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42Felsőfokú oktatás 
85.5Egyéb oktatás 
86Humán-egészségügyi ellátás 
87Bentlakásos, nem kórházi ápolás 
95Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása 
96.03Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
97Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 
45Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
Kivéve:
45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
 
46Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 
47Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) 
53Postai, futárpostai tevékenység 
55Szálláshely-szolgáltatás 
56Vendéglátás 
58Kiadói tevékenység 
60Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás 
62Információ-technológiai szolgáltatás 
63Információs szolgáltatás 
64Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység 
65Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás) 
66Egyéb pénzügyi tevékenység 
68Ingatlanügyletek 
69Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység 
70Üzletvezetési, vezetői tanácsadás 
71Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
Kivéve:
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
 
72.2Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73Reklám, piackutatás 
74Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77Kölcsönzés, operatív lízing 
78Munkaerőpiaci szolgáltatás 
79Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
82Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 
84Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 
85Oktatás
Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
 
88Szociális ellátás bentlakás nélkül 
90Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység 
91Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység 
92Szerencsejáték, fogadás 
93Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység 
94Érdekképviselet 
96Egyéb személyi szolgáltatás (kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)

2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók – beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is – állományi létszáma alapján kell csoportosítani:

a) 1-9 munkavállaló között;

b) 10-49 munkavállaló között;

c) 50-500 munkavállaló között;

d) 501-1000 munkavállaló között;

e) 1000 munkavállaló felett.

3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató – a 4-5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével – legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:

I/a) *  egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti négy órára,

I/b) *  egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi három órára,

I/c) *  egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi hat órára,

I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

I/e) *  egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 400 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,

II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

III/c) *  egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

III/d) *  egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,

III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

4. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is.

5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik.

Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat:

– ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;

– ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.

A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint).

Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.

6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.

7. A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

Kérjük, írja le hol tartozkodik.
Ügyintézés most!