Munkabaleset bejelentése

Mi a teendő baleset esetén?

Munkabaleset:
az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben
éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás,
szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott
egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az
a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a
lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt
járművével történt.

Súlyos az a munkabaleset, amely:
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó
károsodását okozta,
b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy
jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott,
d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél
súlyosabb csonkulást okozott, illetve,
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott.

A 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről készült munkabaleseti
jegyzőkönyvet a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a munkáltatónak meg kell küldenie a
munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóság részére. A munkabaleseti adatokat a
munkavédelmi hatóságoknál tárgyhót követő hónap végéig dolgozzák fel, egyes egyedi ügyeket
leszámítva (pl. munkáltatói kivizsgálás elhúzódása, jogkövetés hiánya, jogvita esetén). Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján a munkabalesetek bekövetkezését követő hónap végéig a feldolgozottsági
arány hozzávetőleg a 95%-ot éri el.

Forrás: http://www.ommf.gov.hu/

Sajnos a legnagyobb odafigyelés és körültekintő munkavégzés során is előfordulhatnak munkahelyi balesetek. Ahhoz, hogy a továbbiakban ilyen és ehhez hasonló esemény ne következhessen be a balesetvizsgálat során feltárt hiányosságokat minden esetben meg kell szüntetni. A munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység. A balesetek kivizsgálásában részvételi lehetőséget kell biztosítani – amennyiben a cégnél van – a munkavédelmi képviselőnek is.

A baleseteket munkavédelmi szempontból három nagyobb csoportra lehet osztani:
  • kvázi baleset;
  • nem súlyos munkabaleset;
  • súlyos munkabaleset.

kvázi balesetekkel (személyi sérüléssel nem járó balesetek, melyek okozhattak volna személyi sérülést is pl.: leszakadó mennyezet) a tapasztalatok alapján a legkevésbé foglalkozik a munkáltató, pedig ezen balesetek értékelése, elemzése után még kisebb az esélye egy-egy súlyosabb esemény bekövetkezésének.

Nem súlyos munkabaleseteket további két részre oszthatjuk. Az egyik ilyen kategória az 1 és 3 munkanap közötti munkaképtelenséggel járó munkabaleset. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet a sérült és a munkáltató mellett a társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni. Amennyiben a munkaképtelen napok száma meghaladja a 3 munkanapot, a jegyzőkönyvet a sérült, a munkáltató és a társadalombiztosítási kifizetőhely mellett, a területileg illetékes munkavédelmi hatóságnak is meg kell küldeni, valamint munkabaleseti nyilvántartásba kell bejegyezni.

Folyamatos munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek – az eset megismerése után – egyeztetést követően vállaljuk a munkahelyi balesetek kivizsgálását.

Amennyiben nem rendelkezik ilyen szerződéssel és szeretné, hogy mi lássuk el ezen feladatokat, akkor jelezze részünkre ajánlatkérési igényét az alábbi űrlap kitöltésével, vagy ITT tudja közvetlenül bejelenteni:

Kérjük írja le pár szóba, miben lehetünk a segítségére!