• +36706083419
 • info@kiajanlas.hu
 • Budapest, Pest megye

Tűz-munkavédelem, érintésvédelem, HACCP Megfelelés a legújabb jogszabályoknak, precízen elkészített munkahelyi kockázatértékelések, személyre szabott tűz- és munkavédelmi oktatások, elkerülhető munkabalesetek. Hívjon, vagy írjon, hogy levehessük a feladatokat a válláról! Mun­ka­vé­del­mi szol­gál­ta­tá­sunkat on­line szoft­ve­res hát­tér­tá­mo­ga­tás­sal is támogathatjuk. Szol­gál­ta­tá­sunk a táv­mun­ká­ban dol­go­zó mun­ka­vál­la­ló­i­nak mun­ka­vé­del­mi vo­nat­ko­zá­sú, mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­ge­i­re és fel­ada­ta­i­ra ad meg­ol­dást, könnyí­tést.

Cégünk a munkavédelmi szolgáltatás keretében vállalja a munkavédelemről szóló többszörösen módosított 1993. évi XCIII. törvényben (Mvt) és a végrehajtási rendeletekben meghatározott szaktevékenységek ellátását a következő területeken: 

 • -A megrendelő munkahelyi kockázatértékelésének elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása,
 • -A munkavédelem területén szükséges szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata és folyamatos karbantartása
 • -A munkabiztonság elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási anyag összeállítása, oktatások megtartása, az oktatási nyilvántartás vezetése,
 • -Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése,
 • -Kémiai biztonságból adódó feladatok ügykezelése,
 • Érintésvédelmi szabványossági vizsgálatok, hordozható elektromos kéziszerszámok időszakos szigetelésvizsgálatának elvégzése,
 • Veszélyesnek nyilvánított gépek és emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálata meglétének és érvényességének figyelemmel kísérése.

Induló vállalkozás, kezdő vállalkozás esetében is ellenőrzi a hatóság a munkavédelmi szabályok, tűzvédelmi előírások betartását, a munkavédelmi dokumentációk, a munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás, kockázatelemzés, kockázatértékelés, kémiai kockázatbecslés meglétét.

Meglévő vállalkozásnál évente, vagy új belépő esetén is oktatásokon részt kell venni, mely meglétéről dokumentálása szükséges.

A kockázatértékelés, kockázatelemzés, kockázatbecslés készítése :

A kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt és 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

 1. Munkavédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás:

Az oktatás nem minősül szaktevékenységnek, a vezető is megtarthatja a munkavállalóinak, viszont az előírások alapján a munkavédelmi szakember közreműködése szükséges. Tehát az oktatást csak munkavédelmi szakember által összeállított munkavédelmi oktatási tematika alapján vagy miután a vezetőség oktatásban részesült lehet megtartani .

Szükség esetén megtartjuk a munkavédelmi oktatást, segítünk a munkavédelmi oktatásban, tűzvédelmi oktatásban vagy munkavédelmi oktatási tematikát, tűzvédelmi oktatási tematikát dolgozzunk ki.

Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje:

A munkavállalóknak részt kell vennie orvosi alkalmassági vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről határozza meg az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjét.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi szabályzat alapján:

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett

a) tűzoltó készüléket,

b) fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,

c) tűzjelző kézi jelzésadót,

d) kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,

e) beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjának bejáratát,

f) állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,

g) hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és

h) beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.

Érintésvédelem, villámvédelem, elektromos hálózat tűzvédelme:

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet, 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet alapján:

 • -Villamos szerelői ellenőrzést kell végrehajtani a kéziszerszámokon, a munkahelyek

villamos berendezésein (karbantartó kéziszerszámok, stb.) mobil elektromos eszközök.

 • -Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni minden új

berendezés, létesítmény üzembe helyezése, használatbavétele előtt, továbbá

rendszeresen legalább 3 évente.

 • -Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kell végezni az OTSZ alapján.

 • -Villámvédelmi rendszer felülvizsgálatát kell végezni az OTSZ alapján.

HACCP rendszer működtetése és felügyelete

A HACCP-ben szereplő dokumentumokat, azaz naplókat rendszeresen, naprakészen kell vezetni.

A HACCP kézikönyv azon dokumentációk közé tartozik, aminek nemcsak a meglétét, de az aktualitását is ellenőrzik.

A HACCP rendszert bizonyos időközönként felül kell vizsgálni. Nincs megszabva, hogy milyen gyakorisággal, de az évenkénti felülvizsgálatot sok esetben elvárják. Ez függ a tevékenységtől, illetve a technológia bonyolultságától is.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal ellenőrzi: Az élelmiszeres vállalkozások működéséhez szükséges HACCP rendszer bevezetését, működtetését, időszakos felülvizsgálatát

A HACCP Kézikönyv nélkülözhetetlen dokumentum a biztonságos élelmiszer forgalmazásához, előállításához, és a hatósági megfeleléshez.
A napi gyakorlatban a HACCP naplókat kell vezetni (Takarítási napló, Hűtőnapló stb.), és legalább 2 évig megőrizni. Amennyiben a tevékenységben, termékkörben, üzemeltető adataiban változás következik be, úgy a rendszert felül kell vizsgálni, ezen kívül évente kell a rendszert auditálni.

 

Miért minket válasszon?

Kiváló Szakértő csapat:

 • -Érintésvédelemre szakosított szakértő
 • -HACCP, Tűz-Munkavédelem oktatásra és dokumentáció elkészítésében szakosított szakértő
 • -Tűzvédelemre szakosított szakértő
 • -Biztosításban jártas, szakosított szakértő
 • -Üzemorvos lehetősége is biztosított.

Szakértőink rendszeres időközönként szakmai előadásokon, konferenciákon vesznek részt, dokumentációink 100%-ban megfelelnek a Magyarországon érvényben lévő előírásoknak. 

Szakértő csapatunk akár extrém rövid határidő alatt is képes a magyar piacon egyedülálló szakmai tartalommal rendelkező minőségi munka elvégzésére. Kérje ingyenes SOS telefonos szolgáltatásunkat ahol pár perc alatt munkatársunk összegzi a teendőket és a lehetőségeket.

Munkavédelmi törvény – átfogó munkavédelmi jogszabály

Munkavédelmi jogszabályok – munkahelyeket érintő

Munkavédelmi jogszabályok – egyéni védőeszköz

 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Munkavédelmi jogszabályok – kémiai biztonság

Munkavédelmi jogszabályok – munkabaleset

Munkavédelmi jogszabályok – foglalkozás-egészségügy

Munkavédelmi jogszabályok – dohányzás

 • 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Munkavédelmet közvetve érintő egyéb jogszabályok

 • 1997. évi LXXX. törvénya társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.

A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni.

Kérjük, ellenőrizze le email címét.
Kérjük, pár sorban írja le milyen gépeket használnak. Pl: Kozmetikai gépek, Fodrászathoz szükséges gépek, Gyárban csiszológép, fúró stb...
Kérjük, pár sorban írja le milyen Vegyszerekkel dolgoznak milyen Tisztítószereket használnak. pl: ragasztók, festékek, fertőtlenítők stb...
Kérjük írja le a munkafolyamatokat pár lépésben.
Kérjük, röviden írja le pár lépésben a veszélyes munkafolyamatokat.
Hány m magasban végzik tevékenységüket, kötéltechnika, állványon, létrán végzik?
Van e veszélyes hulladék? Ipari hulladék? Kommunális hulladék?
Mérete, Kézmosás biztosítása, Kézmosószer, Kézszárító, Általános rendje tisztitáshoz.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Környezet: Szellőzés, Fűtés, Anyagok raktározása, Munkaterület általános rendje, Megfelelően felszerelt elsősegély helye.
Ha nem foglalkozik élelmiszerrel, húzzon egy vonalat. Ivóvíz, Ipari víz, Védőital biztosítása.

HACCP ENGEDÉLY – KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS

kémiai kockázatbecslést a 2000. évi. XXV. Törvény 19 § és a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet 5. §-ában foglaltak alapján kell elvégezni. Elkészítése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, tehát a munkáltatónak meg kell bíznia egy munkavédelmi szakembert, aki elvégzi az elemzést.

kémiai kockázatbecslésre akkor van szükség ha egy vállalkozás-legyen az egyéni vállalkozás vagy Bt., Kft.- veszélyes anyagokkal és készítményekkel végez tevékenységet. (előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás…)

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályait, az adott jogsértések esetén alkalmazható bírságok (minimális és maximális) mértékét meghatározva, a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet részletezi.

· 100.000-10.000.000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén is.

Veszélyes anyag és keverék: azokat a vegyi anyagokat ill. több anyagból álló keverékeket jelenti, amelyek az anyag vagy keverék valamilyen tulajdonsága miatt – fizikai: pl.tűzveszélyes, toxikológiai, azaz egészségre való ártalmassága miatt: pl. irritatív, vagy környezeti veszélyessége miatt – veszélyesként van osztályozva. A köztudatban a veszélyes anyag/keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető.

Egy adott cég, szervezet veszélyes anyaggal végzett tevékenysége általában nem egy szóval jellemezhető, ezért a kockázatértékelésnél valamennyit meg kell jelölni, fel kell sorolni: pl. anyagmozgatás, tárolás, gyártás, csomagolás, címkézés, forgalmazás is történik az adott vállalatnál.

A kémiai biztonságról szóló törvényben nincsenek mennyiségi korlátok, tehát a kockázatbecslést meg kell tenni egyetlen egy veszélyes anyagnál is.

Az elemzés rövid idő alatt elkészül, ha a telefonos felmérést kéri, még több időt és pénzt spórolhat meg! 

Garantáltan piaci ár alatt az elektronikus megrendelés, melyet előtte telefonon felmérünk.

pl: bolt, pékség, fodrász...
Kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat!
Ügyintézés most!