• +36706083419
  • info@kiajanlas.hu
  • Budapest, Pest megye

Érdemes elgondolkodni ingatlana felújításán! Állami támogatás jár!

Felújítási támogatás 2021

Ki lehet az igénylő?

Igénylő lehet:

• az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

Legalább egy gyermeket nevelő házastársak, élettársak vagy egyedülálló szülő egyaránt igényelhetik a támogatást. Házastársak, élettársak közösen, együttes igénylőként kérhetik a támogatást és feltétel, hogy azonos lakóhellyel rendelkezzenek.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

• az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy

• minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermek lakóhelyével.

• Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

 

Gyermek:

• az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

• vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki

• – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

• – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,

• – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.

A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

 

Miért általunk kérje hitele igénylését?

 

A megadott adatok alapján: pontos, precíz előszűrés eredményével keresni fogjuk telefonon, melyet email címére is megküldünk. Minden kitöltött űrlap megkeresésre gyorsan reagálunk, pár órán belül, van mikor azonnal. 

Minden területen szakosított, az MNB által is jóváhagyott hitel-pénzügyi tanácsadó (bankár) független tanácsadásban részesíti a hitelfelvevőket: kamat, kezelési költség, futamidő, törlesztés lehetősége, hitel visszafizetése, mi van abban az esetben ha nem tudja fizetni hitelét, mire figyeljen oda…

Adatai pontos megadásával  azonnali előszűrést tudunk végrehajtani, ezért kérjük lehetőleg pontos adatokat adjon meg.

Kérjük, írja le hol tartozkodik.
Ügyintézés most!