Lakásfelújítás, Korszerűsítés

Érdemes elgondolkodni ingatlana felújításán! Állami támogatás jár!

Felújítási támogatás 2021

Ki lehet az igénylő?

Igénylő lehet:

• az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

Legalább egy gyermeket nevelő házastársak, élettársak vagy egyedülálló szülő egyaránt igényelhetik a támogatást. Házastársak, élettársak közösen, együttes igénylőként kérhetik a támogatást és feltétel, hogy azonos lakóhellyel rendelkezzenek.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

• az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy

• minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermek lakóhelyével.

• Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek:

• az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

• vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki

• – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy

• – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,

• – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.

A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Miért általunk kérje hitele igénylését?